استراتژی چند برندی

استراتژی چند برندی multibranding strategy   استراتژی چند برندی استراتژی چند برندی ، استراتژی برند چندگانه یا استراتژی خانواده برند ، multibranding strategy ، زمانی استفاده می شود که یک شرکت ، برای هر یک از محصولاتش ، نام مشخصی را تعیین می کند. چند برندی یا برند چندگانه یا خانواده برند زمانی بهترین کاربرد […]

Read More

استراتژی تغییر و کاربرد آن در تغییر استراتژی

استراتژی تغییر و کاربرد آن در تغییر استراتژی استراتژی تغییر و کاربرد آن در تغییر استراتژی استراتژی : برنامه بلند مدت کاربردی که بمنظور بدست آوردن یک هدف مشخص طراحی شده است و بین استراتژی و عملیات و اجرای یک برنامه تفاوت وجود دارد . تعریف     هدف این نوشته لزوم تغییرات در نحوه فعالیت […]

Read More

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی   تدوین استراتژی تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان و نیز تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد.   تدوین استراتژی ( Strategic planning ) تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان. و نیز تصمیم […]

Read More