استراتژی تغییر و کاربرد آن در تغییر استراتژی

استراتژی تغییر و کاربرد آن در تغییر استراتژی استراتژی تغییر و کاربرد آن در تغییر استراتژی استراتژی : برنامه بلند مدت کاربردی که بمنظور بدست آوردن یک هدف مشخص طراحی شده است و بین استراتژی و عملیات و اجرای یک برنامه تفاوت وجود دارد . تعریف     هدف این نوشته لزوم تغییرات در نحوه فعالیت […] ...

خواندن ادامه

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی   تدوین استراتژی تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان و نیز تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد.   تدوین استراتژی ( Strategic planning ) تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای ساز...

خواندن ادامه