سیستم های كنترل تولید و برنامه ریزی با استفاده از تکنیکهای برنامه MRP و MRPII

سیستم های كنترل تولید و برنامه ریزی با استفاده از تکنیکهای برنامه MRP و MRPII   MRP & MRPII MRP یك سیستم اطلاعاتی است كه برای برنامه ریزی مواد مورد نیاز ساخت قطعات درتولید و به عبارت دیگر اقلام مشخص شده در نرم افزار MPS تولید بكار می‌رود.   سیستم MRP و مزایا و معایب […] ...

خواندن ادامه

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی   تدوین استراتژی تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان و نیز تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد.   تدوین استراتژی ( Strategic planning ) تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای ساز...

خواندن ادامه