برنامه ریزی لجستیکی

برنامه ریزی لجستیکی   برنامه ریزی لجستیکی برنامه ریزی لجستیکی ،  Logistic Planning، یعنی پیش بینی نیازها و خواسته های مشتریان و تشریح برنامه ریزی استراتژیک در چرخه تولید و عرضه محصول به مشتریان می باشد .   1- هدف : ...

خواندن ادامه

شرح وظایف مدیر برنامه ریزی

شرح وظایف مدیر برنامه ریزی   شرح وظایف مدیر برنامه ریزی Planning Management شرح وظایف مدیر برنامه ریزی عبارتست از اجرای وظایف راهبردی موثر امور برنامه ریزی و تولید و موجودی مواد را از طریق تعیین ظرفیت تولیدی و میزان سفارشات واصله برعهده دارد . همچنین نظارت بر وضعیت انبارها و كنترل موجودی و بهبود […] ...

خواندن ادامه

سیستم های كنترل تولید و برنامه ریزی با استفاده از تکنیکهای برنامه MRP و MRPII

سیستم های كنترل تولید و برنامه ریزی با استفاده از تکنیکهای برنامه MRP و MRPII   MRP & MRPII MRP یك سیستم اطلاعاتی است كه برای برنامه ریزی مواد مورد نیاز ساخت قطعات درتولید و به عبارت دیگر اقلام مشخص شده در نرم افزار MPS تولید بكار می‌رود.   سیستم MRP و مزایا و معایب […] ...

خواندن ادامه

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی   تدوین استراتژی تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان و نیز تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد.   تدوین استراتژی ( Strategic planning ) تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای ساز...

خواندن ادامه