شرکت مشاور برند

شرکت مشاور برند شرکت مشاور برند یکی از خدمات شرکت مشاور برند  جهان راهبرد بهاران  مشاوره در مورد برندسازی است. از نظر شرکت مشاور برند ، نام و نشان تجاری یا برند(BRAND)  عبارت است از نام ، اصطلاح ، عبارت ، نماد ، علامت ، عدد، طرح و یا ترکیبی از اینها  به منظور شناساندن […] ...

خواندن ادامه