چگونگي رتبه بندي الكسا و روش ثبت در آن

رتبه بندی الکسا الكسا سرويسي است كه به سايت آمازون وابسته مي باشد . الکسا آمار كاملي از رفتارهاي كاربران و  نحوه ورود به سايتهاي مختلف اينترنت بدست مي آورد . این سایت با آناليز آن اطلاعات رتبه سايت مذكور را اعلام ميكند. الكسا اين امكان را براي شما فراهم ميكند تا خودتان را با […] ...

خواندن ادامه