توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی   توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی یعنی اجرای امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی شامل بازنشستگی  ، روابط انسانی ، آموزش ، برنامه ریزی نیروی انسانی و غیره می باشد.   1- هدف : ...

خواندن ادامه

مدیریت منابع انسانی سازمان

مدیریت منابع انسانی سازمان   مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت منابع انسانی سازمان یعنی انجام کلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی شامل جذب ، استخدام ، نگهداشت ، ارزیابی عملکرد کارکنان   1- هدف : ...

خواندن ادامه

برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت

برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت   برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت پیش بینی نیازها و خواسته های مشتریان و تشریح برنامه ریزی کوتاه مدت در چرخه تولید و عرضه محصول می باشد   1- هدف : ...

خواندن ادامه

برنامه ریزی لجستیکی

برنامه ریزی لجستیکی   برنامه ریزی لجستیکی برنامه ریزی لجستیکی ،  Logistic Planning، یعنی پیش بینی نیازها و خواسته های مشتریان و تشریح برنامه ریزی استراتژیک در چرخه تولید و عرضه محصول به مشتریان می باشد .   1- هدف : ...

خواندن ادامه

تهیه طرح تجاری ، برآورد و تامین منابع

تهیه طرح تجاری ، برآورد و تامین منابع   تهیه طرح تجاری ، برآورد و تامین منابع Business Plan تهیه طرح تجاری ، برآورد و تامین منابع یعنی پیش بینی نیازها و خواسته های مشتریان و تشریح نحوه برآورد ، برنامه ریزی و تامین منابع مورد نیاز در چرخه تولید و عرضه محصول به مشتریان […] ...

خواندن ادامه