بازنگری مدیریت

 بازنگری مدیریت    بازنگری مدیریت هدف از اجرای این روش اجرایی بازنگری مدیریت کیفیت شرکت می باشد تا از تداوم تناسب ، کفایت و اثر بخشی آن اطمینان حاصل نماید.   1-محدوده کاربرد : بازنگری مدیریت کلیه محصولات ، فرایندها و بخشهای سیستم مدیریت کیفیت شرکت را شامل می شود .   2- روش اجرایی […] ...

خواندن ادامه

برند فردی

برند فردی   برند فردی برند شخصی یا برند فردی (personal branding)  نیز مشابه با برند محصول و تولیدات یک سازمان تعریف می‌شود ، با این تفاوت که آن سازمان و یا تولید کننده ، خود شما هستید و محصول ارائه شده ، کار شخص شماست ؛ خدمتی که انجام می‌دهید و شیوه ای  که […] ...

خواندن ادامه

ممیزی داخلی

 ممیزی داخلی    ممیزی داخلی ممیزی داخلی عبارتست از کسب اطمینان از اجرای مناسب و برقراری سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ، کشف انحرافات احتمالی از برنامه ، ایجاد آمادگی برای ممیزی های خارجی و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه براساس یافته های ممیزی می باشد .   1- هدف : کسب اطمینان از اجرای […] ...

خواندن ادامه

مقایسه استراتژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی مشهد

مقایسه استراتژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد   مقایسه استراتژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد در این مقاله استراتژی دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد مورد مقایسه قرار گرفته است. ادبیات موضوع ...

خواندن ادامه

مديريت بر مديران

مدیریت بر مدیران   مدیریت بر مدیران تفاوت مهمی كه در مدیریت بر مدیران نسبت به مدیریت بر سایر كارمندان وجود دارد نیاز به رهبری آنان می باشد.     مدیریت بر مدیران بعضی مواقع مدیریت بر مدیران شبیه مدیریت بقیه كارمندان است . شما نیاز دارید تا اهداف خود را با اهداف آنان همتراز كنید […] ...

خواندن ادامه