دستورالعمل ورود کالا به انبار

دستورالعمل ورود کالا به انبار   دستورالعمل ورود کالا به انبار هدف تشریح چگونگی ورود کالا به انبار ، اطمینان از صحت اقلام در انبار و به روز کردن میزان موجودی انبار می باشد .     محدوده کاربرد کلیه محصولات مشمول نظامنامه کیفیت در تمام مراحل فرایند تولید دریافت مواد اولیه تا تبدیل و […]

Read More

اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

اقدام اصلاحی و پیشگیرانه   اقدام اصلاحی و پیشگیرانه هدف : هدف از اجرای این روش اجرایی تعیین اقداماتی جهت شناسایی و حذف علل عدم انطباق های بالفعل و بالقوه به منظور جلو گیری از وقوع مجدد آنها و کنترل اثر بخشی این اقدامات می باشد .   محدوده کاربرد : این روش برای کلیه […]

Read More

خطا ناپذیرسازی

خطا ناپذیرسازی ZQC   خطا ناپذیرسازی خطا ناپذیرسازی یعنی حصول اطمینان از تعریف ، اجرا ، كنترل اثر بخشی پروژه های بهبود در راستای كاهش هزینه ها و تسریع در انجام فرآیندهای سیستم كیفیت و خطا ناپذیر کردن فرآیندها.   هدف حصول اطمینان از تعریف ، اجرا ، كنترل اثر بخشی پروژه های بهبود در […]

Read More

کامپیوتر و اتوماسیون اداری

کامپیوتر و اتوماسیون اداری   کامپیوتر و اتوماسیون اداری کاربرد کامپیوتر و اتوماسیون اداری در ارتباطات درون سازمانی به منظور تسهیل امور اداری در همه بخشها به منظور ارتقاء کارایی و افزایش بهره وری آنهاست. اتوماسیون اداری ، کاربرد تکنولوژی کامپیوتر و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری و سایر بخشها در سازمان به منظور […]

Read More

مديريت بر مديران

مدیریت بر مدیران   مدیریت بر مدیران تفاوت مهمی كه در مدیریت بر مدیران نسبت به مدیریت بر سایر كارمندان وجود دارد نیاز به رهبری آنان می باشد.     مدیریت بر مدیران بعضی مواقع مدیریت بر مدیران شبیه مدیریت بقیه كارمندان است . شما نیاز دارید تا اهداف خود را با اهداف آنان همتراز كنید […]

Read More