الکسا چیست ؟

  الکسا چیست؟     الکسا چیست؟ الکسا چیست؟ رتبه بندي الكسا بر اساس آرشيو سه ماهه اطلاعات كاربران استفاده كننده نوار ابزار الكسا همچنين تعداد صفحات بازديد شده توسط كاربران و موقعيت مكاني كاربرانتان بازه زماني مشخص تعيين مي شود     الكسا سرويسي است كه به سايت آمازون وابسته مي باشد . الکسا آمار كاملي […]

Read More