برند فردی

برند فردی   برند فردی برند شخصی یا برند فردی (personal branding)  نیز مشابه با برند محصول و تولیدات یک سازمان تعریف می‌شود ، با این تفاوت که آن سازمان و یا تولید کننده ، خود شما هستید و محصول ارائه شده ، کار شخص شماست ؛ خدمتی که انجام می‌دهید و شیوه ای  که […] ...

خواندن ادامه

مقایسه تهدید های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد

مقایسه تهدید های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد     مقایسه تهدید های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد تهدید مربوط به حالت خارجی سازمان یا شرکت است و تهدیدات پیش روی آن را در ارتباط با بیرون از سازمان ارزیابی می‌نماید. هدف این راهبرد، کاهش تهدیدها است تا حد جایی که امکان دارد. ...

خواندن ادامه

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی   تدوین استراتژی تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان و نیز تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد.   تدوین استراتژی ( Strategic planning ) تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای ساز...

خواندن ادامه