شرح وظایف کارشناس مالی

شرح وظایف کارشناس مالی   شرح وظایف کارشناس مالی شرح وظایف کارشناس مالی عبارتست از مسئولیت رسیدگی به امور کنترل موجودیها و دارایی های شرکت ، محاسبات حقوق و دستمزد و کنترل و پیگیری در رفع مغایرت حسابها ی انبار و بررسی فاکتور های فروش و موارد مربوطه   تعریف شغل

Read More