مقایسه بیانیه ماموریت دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد

مقایسه بیانیه ماموریت دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد   بیانیه ماموریت بیانیه مأموریت سندی است که اهداف منحصر به فرد و با ثبات سازمان را تعریف می نماید : اهداف ما چیست؟ چرا ما وجود داریم؟ و در نهایت ما می‌خواهیم به چه چیزی برسیم؟

Read More

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی   تدوین استراتژی تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان و نیز تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد.   تدوین استراتژی ( Strategic planning ) تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان. و نیز تصمیم […]

Read More