برند در شبکه های اجتماعی

برند در شبکه های اجتماعی   برند در شبکه های اجتماعی در شبکه های اجتماعی ( social networks ) مشاغل و سازمانهای مختلف با دیدن حضور فعال مردم، شبکه های اجتماعی را محیطی مناسب و عالی و ابزاری کارامد برای بازارسازی ( marketing )  و افزایش سهم بازار خود در بین عامه مردم می‌بینند.

Read More

برند شخصی

برند شخصی   برند شخصی برند شخصی ( personal branding ) فرایندی است که در آن ، افراد و تخصص و مهارتشان همانند برندهای تجاری علامت ‌گذاری و معرفی می‌ شوند

Read More

شرکت مشاوره مدیریت جهان راهبرد بهاران

شرکت مشاوره مدیریت   ما کارکنان شرکت مشاوره مدیریت جهان راهبرد بهاران     مشاوره مدیریت را جزئی جدا نشدنی از پیکر اقتصاد هر کشوری می دانیم. افتخار می کنیم ، مشاوره موضوعاتی از مباحث مختلف مشاوره مدیریت را بر عهده گرفته ایم که نیاز ضروری هر سازمان است . بی شک بهبود کارایی شرکتها […]

Read More