شرح وظایف سرکارگر

شرح وظایف سرکارگر   شرح وظایف سرکارگر شرح وظایف سرکارگر عبارتست از نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اجرایی تولید و ارائه رهنمودهای لازم به پرسنل تحت امور در جهت بهبود فرایند تولید و افزایش بهره وری و كارایی پرسنل تحت سرپرستی   تعریف شغل

Read More

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی   تدوین استراتژی تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان و نیز تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد.   تدوین استراتژی ( Strategic planning ) تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان. و نیز تصمیم […]

Read More