مدیریت منابع انسانی سازمان

مدیریت منابع انسانی سازمان   مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت منابع انسانی سازمان یعنی انجام کلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی شامل جذب ، استخدام ، نگهداشت ، ارزیابی عملکرد کارکنان   1- هدف : ...

خواندن ادامه

برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت

برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت   برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت پیش بینی نیازها و خواسته های مشتریان و تشریح برنامه ریزی کوتاه مدت در چرخه تولید و عرضه محصول می باشد   1- هدف : ...

خواندن ادامه

شرح وظایف سرکارگر

شرح وظایف سرکارگر   شرح وظایف سرکارگر شرح وظایف سرکارگر عبارتست از نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اجرایی تولید و ارائه رهنمودهای لازم به پرسنل تحت امور در جهت بهبود فرایند تولید و افزایش بهره وری و كارایی پرسنل تحت سرپرستی   تعریف شغل ...

خواندن ادامه

شرح وظایف سرپرست تامین قطعات

شرح وظایف سرپرست تامین قطعات   شرح وظایف سرپرست تامین قطعات شرح وظایف سرپرست تامین قطعات عبارتست از انجام کلیه امور مربوط به برنامه ریزی ، ارسال و دریافت مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته زیر نظر مدیر بازرگانی   تعریف شغل ...

خواندن ادامه

شرح وظایف مسئول سفارشات

شرح وظایف مسئول سفارشات   شرح وظایف مسئول سفارشات عبارتست از انجام کلیه امور مربوط به جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه دریافت سفارشات و ارسال محموله ها و سفارشات معوقه   تعریف شغل ...

خواندن ادامه