خطا ناپذیرسازی

خطا ناپذیرسازی ZQC   خطا ناپذیرسازی خطا ناپذیرسازی یعنی حصول اطمینان از تعریف ، اجرا ، كنترل اثر بخشی پروژه های بهبود در راستای كاهش هزینه ها و تسریع در انجام فرآیندهای سیستم كیفیت و خطا ناپذیر کردن فرآیندها.   هدف حصول اطمینان از تعریف ، اجرا ، كنترل اثر بخشی پروژه های بهبود در […] ...

خواندن ادامه

برند محصول

برند محصول   برند محصول برای تبدیل یك محصول به برند(Brand) ، اقدامات بسیاری باید انجام گردد. گام به گام ، با هنرمندی و دقت خاص ، برنامه ریزی کامل و جامع و اجرای قدم به قدم.   برای تبدیل یك محصول به برند ، اقدامات بسیاری باید انجام گردد. گام به گام ، با […] ...

خواندن ادامه

مدیریت منابع انسانی سازمان

مدیریت منابع انسانی سازمان   مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت منابع انسانی سازمان یعنی انجام کلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی شامل جذب ، استخدام ، نگهداشت ، ارزیابی عملکرد کارکنان   1- هدف : ...

خواندن ادامه

برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت

برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت   برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت پیش بینی نیازها و خواسته های مشتریان و تشریح برنامه ریزی کوتاه مدت در چرخه تولید و عرضه محصول می باشد   1- هدف : ...

خواندن ادامه

شرح وظایف سرکارگر

شرح وظایف سرکارگر   شرح وظایف سرکارگر شرح وظایف سرکارگر عبارتست از نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اجرایی تولید و ارائه رهنمودهای لازم به پرسنل تحت امور در جهت بهبود فرایند تولید و افزایش بهره وری و كارایی پرسنل تحت سرپرستی   تعریف شغل ...

خواندن ادامه