طرح ریزی کیفیت APQP محصول

طرح ریزی کیفیت APQP محصول   طرح ریزی کیفیت APQP محصول   1 ) در صورت حصول توافق با مشتری عقد قرارداد انجام شده و مراحل زیر دنبال می شود . 2 ) بررسی ورودی های طراحی فرآیند ساخت محصول و مستند كردن آنها این ورودی ها شامل موارد زیر می باشد : سوابق طراحی […]

Read More

دستورالعمل ورود کالا به انبار

دستورالعمل ورود کالا به انبار   دستورالعمل ورود کالا به انبار هدف تشریح چگونگی ورود کالا به انبار ، اطمینان از صحت اقلام در انبار و به روز کردن میزان موجودی انبار می باشد .     محدوده کاربرد کلیه محصولات مشمول نظامنامه کیفیت در تمام مراحل فرایند تولید دریافت مواد اولیه تا تبدیل و […]

Read More

تغییرات فنی محصول

اعمال تغییرات فنی محصول   اعمال تغییرات فنی محصول هدف : تشریح نحوه دقیق و گام به گام فعالیت هایی که به منظور اعمال به موقع ، مناسب و اطمینان بخش تغییرات فنی و مهندسی مورد درخواست مشتری و یا تغییرات نشأت گرفته از فعالیت های داخلی شرکت در محصول باید انجام پذیرد ، می […]

Read More

زمان سنجی

زمان سنجی   زمان سنجی جهت تولید و تحویل به موقع محصولات به مشتریان ، برنامه ریزی تولید محصولات براساس سفارش های دریافتی از مشتریان :   تقویم کاری زمانسجی تولید زمانهای نگهداری و تعمیرات  قابلیت تجهیزات در دسترس بودن مواد اولیه و غیره مطابق با روش اجرایی برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی عمل می […]

Read More

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت   مدیریت کیفیت مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استاندارد ISO و نیازمندیهای خاص ارائه شده توسط مشتریان ایجاد شده است.این سیستم فرایندگراست.   نیازمندیهای عمومی سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استاندارد ISO و نیازمندیهای خاص ارائه شده توسط مشتریان ایجاد شده است . مطابق با این سیستم کیفیت و با دیدگاه فرایندگرا […]

Read More