کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن و مراحل پیاده سازی آن در صنایع   کارت امتیازی متوازن و مراحل پیاده سازی آن در صنایع کارت امتیازی متوازن یا ( BSC = Balanced Score Card ) ، نظامی برای مدیریت عملکرد سازمان است که طرح اولیه آن در سال ۱۹۹۲، توسط رابرت کاپلان ( Robert Kaplan ) و دیوید […] ...

خواندن ادامه

مقایسه نقاط ضعف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد

 مقایسه نقاط ضعف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد    مقایسه نقاط ضعف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد نقاط ضعف مربوط به وضعیت داخلی سازمان و یا شرکت است و ضعفهای آنرا مورد بررسی قرار می دهد.   نقاط ضعف مربوط به وضعیت داخلی سازمان و یا شرکت است و ضعفهای آنرا مورد بررسی قرار می دهد. هدف […] ...

خواندن ادامه

مقایسه فرصت های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد

 مقایسه فرصت های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد     مقایسه فرصت های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد چک لیست فرصت ها براي تهيه ليست فرصت ها می توان از چك ليست هایی مثل مورد زير استفاده نمود : مزيت رقابتی سازمان چيست؟ آيا تكنولوژی جديدی وجود دارد كه سازمان بتواند برای كاهش هزينه ها  و […] ...

خواندن ادامه

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی     استراتژی اقیانوس آبی برای نخستین بار جان کیم و رن مابورن از اساتید موسسه اینسید نتایج تحقیقات خود را در این ضمینه در کتابی به عنوان استراتژی اقیانوس آبی به چاپ رساندند.   پیش گفتار از زمان تاسیس کارخانه ها و سازمان ها ، همواره برای اداره امور ، نیاز […] ...

خواندن ادامه

استراتژی تغییر و کاربرد آن در تغییر استراتژی

استراتژی تغییر و کاربرد آن در تغییر استراتژی استراتژی تغییر و کاربرد آن در تغییر استراتژی استراتژی : برنامه بلند مدت کاربردی که بمنظور بدست آوردن یک هدف مشخص طراحی شده است و بین استراتژی و عملیات و اجرای یک برنامه تفاوت وجود دارد . تعریف     هدف این نوشته لزوم تغییرات در نحوه فعالیت […] ...

خواندن ادامه