کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن و مراحل پیاده سازی آن در صنایع   کارت امتیازی متوازن و مراحل پیاده سازی آن در صنایع کارت امتیازی متوازن یا ( BSC = Balanced Score Card ) ، نظامی برای مدیریت عملکرد سازمان است که طرح اولیه آن در سال ۱۹۹۲، توسط رابرت کاپلان ( Robert Kaplan ) و دیوید […] ...

خواندن ادامه

مقایسه نقاط ضعف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد

 مقایسه نقاط ضعف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد    مقایسه نقاط ضعف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد نقاط ضعف مربوط به وضعیت داخلی سازمان و یا شرکت است و ضعفهای آنرا مورد بررسی قرار می دهد.   نقاط ضعف مربوط به وضعیت داخلی سازمان و یا شرکت است و ضعفهای آنرا مورد بررسی قرار می دهد. هدف […] ...

خواندن ادامه

مقایسه تهدید های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد

مقایسه تهدید های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد     مقایسه تهدید های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد تهدید مربوط به حالت خارجی سازمان یا شرکت است و تهدیدات پیش روی آن را در ارتباط با بیرون از سازمان ارزیابی می‌نماید. هدف این راهبرد، کاهش تهدیدها است تا حد جایی که امکان دارد. ...

خواندن ادامه

مقایسه فرصت های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد

 مقایسه فرصت های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد     مقایسه فرصت های دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد چک لیست فرصت ها براي تهيه ليست فرصت ها می توان از چك ليست هایی مثل مورد زير استفاده نمود : مزيت رقابتی سازمان چيست؟ آيا تكنولوژی جديدی وجود دارد كه سازمان بتواند برای كاهش هزينه ها  و […] ...

خواندن ادامه

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی     استراتژی اقیانوس آبی برای نخستین بار جان کیم و رن مابورن از اساتید موسسه اینسید نتایج تحقیقات خود را در این ضمینه در کتابی به عنوان استراتژی اقیانوس آبی به چاپ رساندند.   پیش گفتار از زمان تاسیس کارخانه ها و سازمان ها ، همواره برای اداره امور ، نیاز […] ...

خواندن ادامه