دستورالعمل مدیریت پروژه

دستورالعمل مدیریت پروژه   دستورالعمل مدیریت پروژه مدیریت پروژه ، شامل كلیه مراحل آغاز، برنامه ریزی ، اجرا ، كنترل و اتمام پروژه ها می باشد.برای كلیه پروژه های مرتبط با سیستم كیفیت مصداق دارد .   1- هدف : هدف از این دستورالعمل مدیریت پروژه ها ، شامل كلیه مراحل آغاز، برنامه ریزی ، […] ...

خواندن ادامه

دستورالعمل بازرسی جانمایی و آزمون وظیفه ای

 دستورالعمل بازرسی جانمایی و آزمون وظیفه ای    دستورالعمل بازرسی جانمایی و آزمون وظیفه ای بازرسی جانمایی انجام اندازه گیری کاملی از محصول به منظور بررسی میزان انطباق کلیه مواردی است که در سوابق طراحی محصولات وجود دارد .   1- هدف : انجام اندازه گیری کاملی از محصول به منظور بررسی میزان انطباق کلیه […] ...

خواندن ادامه

دستورالعمل اجرای نکات ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی

دستورالعمل اجرای نکات ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی   دستورالعمل اجرای نکات ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی هدف از اجرای این دستورالعمل شناسایی و ارزیابی راهکارهای نکات ایمنی مناسب برای به حداقل رساندن ریسک های بالقوه ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی می باشد.   1- هدف : هدف […] ...

خواندن ادامه

دستورالعمل 5S

دستورالعمل 5S   دستورالعمل 5S هدف از اين دستورالعمل اجراي نظام 5S مانند تفکيک ، نظم و ترتيب ، پاکيزگی ، استانداردسازی و ايجاد فرهنگ لازم جهت اجرای مداوم اين موارد می باشد .   1- هدف : ...

خواندن ادامه

اداره مجازی ( Virtual office )

اداره مجازی   اداره مجازی اداره مجازی برای سازمانها مزایایی چون کاهش توقف کاری ، کاهش هزینه تجهیزات و امکانات یک شبکه رسمی ارتباطی و یک نوع کمک اجتماعی به کارکنان را دارد.   امروزه MIS = Management Information Systems از معنای ابتدایی خود فراتر رفته و کلاً به صورت کاربرد کامپیوتر در زمینه موسسات و […] ...

خواندن ادامه