پرسشنامه برند

پرسشنامه برند   پرسشنامه برند پرسشنامه برند ( brand questionnaire ) عبارتست از سوالات اساسی و اصولی که هر سازمان یا شرکتی برای داشتن یک برند موفق باید از خود بپرسد   خلق هویت برند Brand Identity   بیست سوالی که باید قبل از شروع یک برند و یا برندسازی ( branding ) بپرسید : […] ...

خواندن ادامه

خطا ناپذیرسازی

خطا ناپذیرسازی ZQC   خطا ناپذیرسازی خطا ناپذیرسازی یعنی حصول اطمینان از تعریف ، اجرا ، كنترل اثر بخشی پروژه های بهبود در راستای كاهش هزینه ها و تسریع در انجام فرآیندهای سیستم كیفیت و خطا ناپذیر کردن فرآیندها.   هدف حصول اطمینان از تعریف ، اجرا ، كنترل اثر بخشی پروژه های بهبود در […] ...

خواندن ادامه

استراتژی چند برندی

استراتژی چند برندی multibranding strategy   استراتژی چند برندی استراتژی چند برندی ، استراتژی برند چندگانه یا استراتژی خانواده برند ، multibranding strategy ، زمانی استفاده می شود که یک شرکت ، برای هر یک از محصولاتش ، نام مشخصی را تعیین می کند. چند برندی یا برند چندگانه یا خانواده برند زمانی بهترین کاربرد […...

خواندن ادامه

برند مکان

برند مکان place brand   برند مکان برند مکان که به عنوان برند مقصد destination brand  یا برند شهر city brand هم می توان مطرح نمود . در این برند ، منطقه یا شهری ، مفهومی را در ذهن زنده می کند یا فعالیتهای خاصی را نوید می دهد. به عبارت دیگر ، نام این […] ...

خواندن ادامه

برند اخلاقی

برند اخلاقی ethical brand   برند اخلاقی معمولا حرف زدن در مورد برند ، یک محصول خاصی را تداعی می کند که وقتی محصول خرید شد ، یک محصول با ارزش را توانسته ایم به دارایی های خود اضافه کنیم.  برند اخلاقی تعهد و مسئولیت پذیری برند brand responsibility  را مد نظر دارد. برند اخلاقی […] ...

خواندن ادامه