معرفی

در شرکت مشاوره مدیریت جهان راهبرد بهاران ، بزرگترین نقطه قوت ما ، همان همکاران و مشاوران ما هستند که تجربه های ارزشمندی از مشاوره مدیریت در صنایع گوناگون دارند.

صفحه اصلی

 

شرکت مشاوره مدیریت

جهان راهبرد بهاران 
با شماره ثبت 489490 و شناسه ملی 14005732467
شرکت مشاوره مدیریت
شرکت مشاوره مدیریت

 

ما کارکنان شرکت مشاوره مدیریت جهان راهبرد بهاران افتخار می کنیم برای پیشرفت کشورمان تلاش می کنیم .

بزرگترین نقطه قوت ما ، همان همکاران و مشاوران ما هستند که تجربه های ارزشمندی از مشاوره مدیریت در صنایع گوناگون دارند.

در اقتصاد امروز ایران ، هر بنگاه اقتصادي براي تداوم حيات ناگزير از حضور مستمر در بازار و به روز بودن می باشند.

يك بنگاه اقتصادي حتی پس از وارد شدن به بازار ،  بايد قادر به تحمل رقابت با رقبايی در كلاس ملی و جهانی باشد .

 اين امر تنها با افزايش مداوم بهره‌وری ، بهبود مستمر کیفیت ، كاهش قيمت‌ها و استفاده از سیستمهای مدیریت جدید ممكن مي‌گردد.

ماموریت شرکت مشاوره مدیریت جهان راهبرد بهاران ، ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت می‌باشد.

اين خدمات مشتمل بر مطالعه و پياده سازي سيستم های يكپارچه مديريت ، كيفيت و توليد خواهد بود .

و نیز شامل مشاوره برتد و برند سازی ، ارتقاء برند ،

مشاوره مالی،حسابداری و مالیاتی ، استقرار نظام‌های اطلاعات مديريتی (MIS) ، سيستم‌های تضمين كيفيت .

فرایند مراحل مختلف مشاوره مدیریت :

1 – درخواست اولیه ( این درخواست از طرف کارفرما انجام می شود و از طریق ایمیل به شرکت جهان راهبرد اطلاع داده می شود).

2 – حضور مشاوران در محل شرکت به منظور هماهنگی و انجام ممیزی اولیه به صورت رایگان

3 – ارائه گزارش اولیه ، انجام راهکارهای خاص اولیه و برگزاری یک نشست با مسئولین شرکت برای شروع کار

4 – ارائه پروپوزال

5 – بستن قرارداد و تعیین روز شروع پروژه

در قسمت خدمات شرح بیشتری را می توانید مشاهده نمایید.