مشاوره برند

 

 

مشاوره برند

الگوی مشاوره در شرکت  جهان راهبرد بهاران  در تمامی زمینه های مدیریت به شکل زیر می باشد.

مواری مثل مشاوره برند ، مشاوره مدیریت ، مشاوره بازاریابی ، مشاوره فروش ، تدوین استراتژی ، منابع انسانی و غیره 

 

مشاوره برند
مشاوره برند

الگوی مشاوره

1 – مشاوره موضوعی که به شکل موردی ارائه می گردد

برای این حالت ، مشاوران شرکت ، بنا به تخصص خود در محل سازمان حاضر می شوند.

بنا به موضوع و مورد پیش آمده ، تجربیات خود را درقالب مشاوره و به تعداد جلسه مورد نیاز که مورد توافق طرفین نیز باشد در اختیار مسئولین سازمان قرار می دهند.

برای این حالت ، موضوع مشاوره ، موردی بوده و در هر زمینه که شرکت مورد مشاوره نیاز داشته باشد جلساتی برگزار می گردد.

این حالت برای موارد زیر مناسب است :
گاهی اوقات بسیاری از شرکتها ، سازمان ها ، موسسات و فروشگاه ها  به صورت موردی و یا گاه به صورت بحرانی با مشکلاتی روبرو می گردند.

حالتی که نیاز به دانستن نظر مشاور در آن مورد بخصوص است.

مثلا چگونگی توزیع محصول وتبلیغات که علت می تواند ناشی از مشکلات کوتاه مدت پیرامونی باشد.

برای این حالت ، مسایل بوجود آمده ، توسط مشاورین به همراه مسئولین شرکت مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرید.  و راهکارهای فوریتی و عملی متناسب با بودجه و توان شرکت ارائه می گردد.

این سطح از مشاوره ، مناسب شرکتهایی خواهد بود که تجارت و کسب و کار جدیدی را شروع نموده اند.

2 – مشاوره کوتاه مدت

این سطح از مشاوره جهت حل مسایل و مشکلات جاری و اجرای برنامه های کوتاه مدت مثل  بازاریابی ، برندسازی ، کمپین تبلیغات ، فروش و توزیع مفید است.

حالتی که نیاز به جلسات مشاوره بیشتری نسبت به حالت فوری دارند.  برای این موقعیت صرف زمان بیشتری برای واکاوی و مهندسی مورد نیاز است.

در این سطح، مشاورین راهنمایی های لازم را ارائه می دهند و البته نظارت مستقیمی بر اجرای برنامه ها ندارد.

3 – مشاوره میان مدت

در این سطح ، مشاور، طبق مدت زمان مشخص مثلا هر 7 تا 10 روز یکبار ( بنا به نظر مشاور و توافق طرفین ) در سازمان متقاضی حاضر می شود.

 و با حضور در جلسات مدیران شرکت نسبت به روند فعالیتهای شرکت آگاهی پیدا می کند. در این حالت مشاور نسبت به مشکلات عمده و تاثیرگذار شرکت و برنامه های آن آگاه می شود.  و جهت رفع مشکلات و توسعه برنامه های شرکت یک برنامه مدون ارائه میکند.

در این حالت از مشاوره ، مشاور، بر اجرای صحیح برنامه ها نظارت می کند و بنا بر نیاز سازمان ، برنامه هایی برای اجرا به سازمان ارائه می دهد.

مثالهایی که می توان برای این حالت زد می تواند یکی از موارد ذیل باشد.

تعیین استراتژی قیمت گذاری محصولات یا خدمات تولیدی

 تعیین استراتژی تبلیغات و انتخاب رسانه مناسب که بیشترین کارایی را داشته باشد.

تبلیغات اینترنتی ، ارسال SMS یا موارد دیگر و مناسب

طراحی سایت ، بهینه سازی وب سایت

طراحی  بروشور و کاتالوگ ، تغییر بسته بندی و یا طراحی بسته بندی جدید

شرکت در نمایشگاه ها

برنامه تحقیقات بازار ، سمپلینگ ، تعیین محصولات مناسب برای تولید

4 – مشاوره بلند مدت

این حالت از مشاوره  تمامی موارد مشاوره تخصصی سطح مشاوره میان مدت و نظارت مستقیم و دقیق و کارشناسی بر اجرای برنامه ها و راهبردها را شامل می شود.

در این حالت مشاور به عنوان عضوی از سازمان ، مشکلات را از نزدیک پیگیری کرده و راه حل مشکل را ارائه می دهد و تا حل مشکل بر انجام امور نظارت دارد. 

و نیز طی مدت مشخص شده در قرارداد ، در برنامه ها ، تصمیم گیری ها و تمامی مسایل مورد درخواست سازمان ، بنا بر ضرورت ، ارایه مشاوره می نماید.